ProduktvCenter Server: 6.5 – 7.0 U31
Numer CVECVE-2022-31698
Krytyczność5,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu niewystarczającego sprawdzania poprawności danych wejściowych dostarczonych przez użytkownika w usłudze biblioteki zawartości podczas obsługi nagłówków HTTP. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP do portu 443/tcp i przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS).
  
Numer CVECVE-2022-31697
Krytyczność6,2/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach istnieje, ponieważ oprogramowanie przechowuje poświadczenia w postaci zwykłego tekstu w plikach dziennika. Użytkownik lokalny z dostępem do stacji roboczej, która wywołała operację ISO urządzenia vCenter Server Appliance (Instalacja/Aktualizacja/Migracja/Przywracanie), może uzyskać dostęp do haseł w postaci zwykłego tekstu używanych podczas tej operacji.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0030.html
ProduktVMware ESXi: ESXi70U1b-17168206 – ESXi670-20211104001
Numer CVECVE-2022-31699
Krytyczność4,2/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu błędu granicznego w sposobie obsługi gniazd sieciowych. Lokalny użytkownik uprzywilejowany może wywołać uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod z podwyższonymi uprawnieniami.
  
Numer CVECVE-2022-31696
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu błędu granicznego w sposobie obsługi gniazd sieciowych. Lokalny użytkownik uprzywilejowany może wywołać uszkodzenie pamięci i wykonać dowolny kod z podwyższonymi uprawnieniami.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0030.html