ProduktVMware Cloud Foundation (NSX-V) – wersje przed 3.11.0.1
Numer CVECVE-2021-39144
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZe względu na nieuwierzytelniony punkt końcowy, który wykorzystuje XStream do serializacji danych wejściowych w VMware Cloud Foundation (NSX-V), złośliwy aktor może uzyskać zdalne wykonanie kodu w kontekście „root” na urządzeniu.
  
Numer CVECVE-2022-31678
Krytyczność5,3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisNieuwierzytelniony użytkownik może wykorzystać ten problem, prowadząc do wystąpienia stanu odmowy usługi lub niezamierzonego ujawnienia informacji.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0027.html