ProduktVMware ESXi
VMware vCenter Server (vCenter Server)
VMware Cloud Foundation (Cloud Foundation)
Numer CVECVE-2022-31680
Krytyczność7,2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor z dostępem administracyjnym na serwerze vCenter może wykorzystać ten problem do wykonania dowolnego kodu w bazowym systemie operacyjnym, na którym znajduje się serwer vCenter Server.
  
Numer CVECVE-2022-31681
Krytyczność3,8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L
OpisZłośliwy aktor z uprawnieniami tylko w ramach procesu VMX może utworzyć warunek odmowy usługi na hoście.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0025.html