ProduktVMware Tools
Numer CVECVE-2022-31676
Krytyczność7.0/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZłośliwy aktor z lokalnym nieadministracyjnym dostępem do systemu operacyjnego gościa może eskalować uprawnienia jako użytkownik root na maszynie wirtualnej.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0024.html