ProduktVMware Tanzu Application Service for VMs
VMware Tanzu Operations Manager
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)
Numer CVECVE-2022-22965
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:H/RL:U/RC:C
OpisLuka istnieje z powodu nieprawidłowego sprawdzania poprawności danych wejściowych. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP do aplikacji, której dotyczy luka, i wykonać dowolny kod w systemie docelowym. Pomyślne wykorzystanie tej luki może spowodować całkowite złamanie luki w systemie.
AktualizacjaTAK/NIE-zależne od produktu
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0010.html