ProduktVMware Carbon Black App Control (AppC), wersje 8.5x, 8.6.x, 8.7.x i 8.8.x
Numer CVECVE-2022-22951
Krytyczność9.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisUwierzytelniony atakujący o wysokich uprawnieniach z dostępem sieciowym do interfejsu administracyjnego VMware App Control może być w stanie wykonywać polecenia na serwerze z powodu nieprawidłowej weryfikacji danych wejściowych prowadzącej do zdalnego wykonania kodu.
Numer CVECVE-2022-22952
Krytyczność9.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z dostępem administracyjnym do interfejsu administracyjnego VMware App Control może być w stanie wykonać kod w instancji systemu Windows, w której zainstalowany jest serwer AppC Server, przesyłając specjalnie spreparowany plik.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0008.html