ProduktVMware Workspace ONE Access (Access)
VMware Identity Manager (vIDM)
VMware vRealize Automation (vRA)
VMware Cloud Foundation
vRealize Suite Lifecycle Manager
Numer CVECVE-2022-22972
Krytyczność8.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisZłośliwy aktor z dostępem sieciowym do interfejsu użytkownika może być w stanie uzyskać dostęp administracyjny bez konieczności uwierzytelniania. VMware Workspace ONE Access, Identity Manager i vRealize Automation zawierają lukę w obejściu uwierzytelniania, która ma wpływ na użytkowników domeny lokalnej
  
Numer CVECVE-2022-22973
Krytyczność7.7/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
OpisVMware Workspace ONE Access and Identity Manager zawiera usterkę dotyczącą eskalacji uprawnień. Złośliwy aktor z dostępem lokalnym może eskalować uprawnienia do roota.
AktualizacjaYES
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0014.html