ProduktVMware Workspace ONE Boxer
Numer CVECVE-2022-22944
Krytyczność6.6 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:H/A:L
OpisZ powodu niewystarczającego oczyszczania i walidacji w opisach zdarzeń kalendarza VMware Workspace ONE Boxer atakujący może wykonać dowolny skrypt w oknie użytkownika.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0006.html