ProduktVMware ESXi
VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Cloud Foundation (Cloud Foundation)
Numer CVECVE-2021-22040
CVE-2021-22041
Krytyczność8.4 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z lokalnymi uprawnieniami administratora na maszynie wirtualnej może wykorzystać ten problem do wykonania kodu jako procesu VMX maszyny wirtualnej działającego na hoście.
Numer CVECVE-2021-22042
Krytyczność8.2 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z uprawnieniami tylko w ramach procesu VMX może mieć dostęp do usługi settingsd działającej jako użytkownik z wysokimi uprawnieniami.
Numer CVECVE-2021-22043
Krytyczność8.2 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący mający dostęp do settingsd może wykorzystać ten problem do eskalacji swoich uprawnień poprzez zapisywanie dowolnych plików.
Numer CVECVE-2021-22050
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do ESXi może wykorzystać ten problem do stworzenia stanu odmowy usługi przez przytłoczenie usługi rhttpproxy wieloma żądaniami.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0004.html