ProduktvRealize Operations Manager Tenant App
Numer CVECVE-2021-22034
Krytyczność5.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisZłośliwy aktor z dostępem sieciowym do portu 443 w aplikacji vRealize Operations Tenant może uzyskać dostęp do dowolnego zestawu zmiennych środowiskowych systemu, co prowadzi do ujawnienia informacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0024.html