ProduktVMware vRealize Operations, wersje 7.x i 8.x
VMware Cloud Foundation, wersje 3.x i 4.x
vRealize Suite Lifecycle Manager, wersje 8.x
Numer CVECVE-2021-22033
Krytyczność2.7 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisLuka Server Side Request Forgery (SSRF) może pozwolić atakującemu z dostępem administracyjnym na enumeracje wewnętrznych adresów IP i portów.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0021.html