ProduktVMware vCenter Server
VMware Cloud Foundation
Numer CVECVE-2021-22005
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na serwerze vCenter Server może wykorzystać ten problem do wykonania kodu na serwerze vCenter Server, przesyłając specjalnie spreparowany plik.
Numer CVECVE-2021-21991
Krytyczność8.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z dostępem nie administracyjnym na hoście vCenter Server może wykorzystać ten problem do eskalacji uprawnień do administratora na kliencie vSphere Client (HTML5) lub vCenter Server vSphere Web Client (FLEX/Flash).
Numer CVECVE-2021-22006
Krytyczność8.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na vCenter Server może wykorzystać ten problem, aby uzyskać dostęp do zastrzeżonych punktów końcowych.
Numer CVECVE-2021-22011
Krytyczność8.1 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:H
OpisAtakujący  z dostępem sieciowym do portu 443 na vCenter Server może wykorzystać ten problem do wykonania nieuwierzytelnionej manipulacji ustawieniami sieci maszyny wirtualnej.
Numer CVECVE-2021-22015
Krytyczność7.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUwierzytelniony użytkownik lokalny może wykorzystać ten problem, aby podnieść swoje uprawnienia do poziomu root na vCenter Server Appliance.
Numer CVECVE-2021-22012
CVE-2021-22013
Krytyczność7.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na vCenter Server może wykorzystać ten problem, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-22016
Krytyczność7.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisAtakujący może wykorzystać ten problem do wykonania złośliwych skryptów, nakłaniając ofiarę do kliknięcia złośliwego łącza.
Numer CVECVE-2021-22017
Krytyczność7.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na vCenter Server może wykorzystać ten problem do ominięcia serwera proxy prowadzącego do uzyskania dostępu do wewnętrznych punktów końcowych.
Numer CVECVE-2021-22014
Krytyczność7.2 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUwierzytelniony użytkownik VAMI z dostępem sieciowym do portu 5480 na serwerze vCenter Server może wykorzystać ten problem do wykonania kodu w bazowym systemie operacyjnym, który obsługuje serwer vCenter Server.
Numer CVECVE-2021-22018
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 9087 na vCenter Server może wykorzystać ten problem do usunięcia niekrytycznych plików.
Numer CVECVE-2021-21992
Krytyczność6.5 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisAtakujący z dostępem użytkownika niebędącego administratorem do vCenter Server vSphere Client (HTML5) i vCenter Server vSphere Web Client (FLEX/Flash) może wykorzystać ten problem do wywołania warunku odmowy usługi na hoście vCenter Server.
Numer CVECVE-2021-22007
Krytyczność5.5 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisUwierzytelniony użytkownik z uprawnieniami nieadministracyjnymi może wykorzystać ten problem, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-22019
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 5480 na serwerze vCenter Server może wykorzystać ten problem, wysyłając spreparowaną wiadomość jsonrpc w celu wywołania warunku odmowy usługi.
Numer CVECVE-2021-22009
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na serwerze vCenter Server może wykorzystać ten problem do wywołania stanu odmowy usługi z powodu nadmiernego zużycia pamięci przez usługę VAPI.
Numer CVECVE-2021-22010
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na serwerze vCenter Server może wykorzystać ten problem do wywołania stanu odmowy usługi z powodu nadmiernego zużycia pamięci przez usługę VPXD.
Numer CVECVE-2021-22008
Krytyczność5.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do portu 443 na vCenter Server może wykorzystać ten problem, wysyłając spreparowaną wiadomość jsonrpc w celu uzyskania dostępu do poufnych informacji.
Numer CVECVE-2021-22020
Krytyczność5.0 /10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisPomyślne wykorzystanie tego problemu może umożliwić atakującemu wywołanie warunku odmowy usługi na serwerze vCenter Server.
Numer CVECVE-2021-21993
Krytyczność4.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisUpoważniony użytkownik z dostępem do biblioteki treści może wykorzystać ten problem, wysyłając żądanie POST do vCenter Server prowadzące do ujawnienia informacji.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html