ProduktVMware Workstation Pro/Player, wersje 16.x
VMware Horizon Client for Windows, wersje 5.x i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-21987
CVE-2021-21988
CVE-2021-21989
Krytyczność3.2 / 10
CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N
OpisBłąd graniczny w komponencie Cortado ThinPrint. Zdalny atakujący może wywołać błąd out-of-bounds read i odczytać zawartość pamięci w systemie. Te problemy występują w parserach TTC i JPEG2000.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0009.html