ProduktVMware NSX-T, wersja 3.1.1
Numer CVECVE-2021-21981
Krytyczność7.5 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka związana z błędem przypisanie roli RBAC (Role Based Access Control). Wykorzystanie podatności przez atakującego z kontem lokalnego gościa umożliwia mu przypisanie uprawnień wyższych niż obecny poziom uprawnień.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0006.html