ProduktVMware ESXi, wersja 7.0
VMware Workstation, wersje 15.x i 16.x
VMware Fusion, wersje 11.x i 12.x
VMware Cloud Foundation, wersje 4.x
Numer CVECVE-2020-3999
Krytyczność3.3 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisProdukty zawierają lukę w zabezpieczeniach typu „odmowa usługi” z powodu nieprawidłowego sprawdzania poprawności danych wejściowych w GuestInfo.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0029.html