ProduktCarbon Black Cloud macOS Sensor, wersja 3.4.3
Numer CVECVE-2020-4008
Krytyczność3.6 / 10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisProblem z nadpisywaniem plików wpływający na instalację czujnika Carbon Black Cloud w systemie macOS został prywatnie zgłoszony firmie VMware.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0028.html