ProduktVMware Workspace One Access
VMware Workspace One Access Connector
VMware Identity Manager
VMware Identity Manager Connector
VMware Cloud Foundation
vRealize Suite Lifecycle Manager
Numer CVECVE-2020-4006
Krytyczność9.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisAtakujący z dostępem sieciowym do konfiguracji administracyjnej na porcie 8443 i ważnym hasłem do konta administratora może wykonywać polecenia z nieograniczonymi uprawnieniami w podstawowym systemie operacyjnym.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0027.html