ProduktHorizon Server, wersja 7.x
Numer CVECVE-2020-3997
Krytyczność4.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:N
AktualizacjaTAK
OpisVMware Horizon Server nie sprawdza poprawnie danych wejściowych użytkownika. Pomyślne wykorzystanie tej podatności, może pozwolić atakującemu na wstrzyknięcie złośliwego skryptu, który zostanie wykonany.
linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0024.html
ProduktHorizon Client dla Windows, wersja 5.x i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-3998
Krytyczność3.3 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:N/A:N
AktualizacjaTAK
OpisVMware Horizon Server nie sprawdza poprawnie danych wejściowych użytkownika. Atakujący z uprawnieniami lokalnymi, może być w stanie odzyskać zaszyfrowane poświadczenia, jeśli klient ulegnie awarii.
linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0024.html