ProduktVMware Horizon Client dla Windows, wersje 5.x i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-3991
Krytyczność5.9 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:N/A:H
AktualizacjaTAK
OpisPodczas instalacji istnieje problem z kontrolą dostępu do systemu plików, co może pozwolić na wywołanie warunku odmowy usługi (DoS).
linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0022.html