ProduktVMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Horizon Client for Windows
Numer CVECVE-2020-3980
Krytyczność6.7 / 10
CVSSAV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaNIE
OpisVMware Fusion zawiera lukę umożliwiającą eskalację uprawnień ze względu na sposób, w jaki pozwala na skonfigurowanie ścieżki w systemie.
Numer CVECVE-2020-3986
CVE-2020-3987
CVE-2020-3988
Krytyczność5.2 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:L
AktualizacjaTAK dla Horizon Client NIE dla Workstation na Windows
OpisVMware Workstation i Horizon Client for Windows zawierają luki typu out-of bounds read w komponencie Cortado ThinPrint. Te problemy występują w parserach EMF i JPEG2000.
Numer CVECVE-2020-3989
Krytyczność3.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L
AktualizacjaTAK dla Horizon Client NIE dla Workstation na Windows
OpisVMware Workstation i Horizon Client for Windows zawierają lukę typu out-of-bounds write w komponencie Cortado ThinPrint, która może prowadzić do wywołania warunku odmowy usługi (DoS).
Numer CVECVE-2020-3990
Krytyczność3.8 / 10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:L
AktualizacjaTAK dla Horizon Client NIE dla Workstation na Windows
OpisVMware Workstation i Horizon Client for Windows zawierają lukę umożliwiającą ujawnienie informacji z powodu problemu przepełnienia liczb całkowitych w komponencie Cortado ThinPrint.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0020.html