ProduktVMware ESXi
VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Cloud Foundation
Numer CVECVE-2020-3962
Krytyczność9.3 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu use-after-free umożliwia atakującemu z lokalnym dostępem do maszyny wirtualnej z włączoną grafiką 3D na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-3969
Krytyczność8.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisPrzepełnienie na stercie umożliwia atakującemu z lokalnym dostępem do maszyny wirtualnej z włączoną grafiką 3D na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-3967
Krytyczność8.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisPrzepełnienie na stercie umożliwia atakującemu z lokalnym dostępem do maszyny wirtualnej na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-3968
Krytyczność8.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka typu out-of-bounds umożliwia atakującemu z lokalnymi uprawnieniami administracyjnymi na maszynie wirtualne na wywołanie warunku odmowy usługi lub wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-3966
Krytyczność8.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisPrzepełnienie na stercie umożliwia atakującemu z lokalnym dostępem do maszyny wirtualnej na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-3965
Krytyczność7.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
OpisLuka umożliwia lokalnemu z lokalnym dostępem do maszyny wirtualnej odczytanie poufnych danych z pamięci.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html