ProduktVMware Horizon Client dla Windows
Numer CVE CVE-2020-3961
Krytyczność 8.4 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
Opis VMware Horizon Client dla Windows zawiera lukę w zabezpieczeniach związaną z eskalacją uprawnień wynikającą z konfiguracji uprawnień do folderów i błędnego ładowania bibliotek.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0013.html