ProduktVMware vRealize Operations Manager
Numer CVE CVE-2020-11651
Krytyczność 10 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Opis Luka związana z ominięciem uwierzytelnienia może pozwolić złośliwemu atakującemu z dostępem do sieci do portu 4505 lub 4506 na przejęcie kontroli nad Application Remote Collector (ARC) i dowolnymi maszynami wirtualnymi.
Numer CVE CVE-2020-11652
Krytyczność 7.5 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Opis Luka typu Path Traversal może pozwolić atakującemu z dostępem do sieci na port 4505 lub 4506 w ARC na dostęp do całego systemu plików ARC.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0009.html