ProduktVMware ESXi
Numer CVE CVE-2020-3955
Krytyczność 8.3 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
Opis Luka typu Stored Cross-Site Scripting (XSS) – błąd w kodzie HTML związany ze skryptami może wystąpić podczas przeglądania atrybutów maszyn wirtualnych.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0008.html