ProduktVMware Workstation Pro / Player
VMware Fusion Pro / Fusion
VMware Horizon Client for Windows
VMware Remote Console for Windows
Numer CVECVE-2020-3947
Krytyczność9.3 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisPodatność typu “use-after-free” w vmnetdhcp.
Numer CVE CVE-2020-3948
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Niewłaściwe uprawnienia do plików w Cortado Thinprint umożliwiają atakującemu eskalacje uprawnień.
Numer CVE CVE-2019-5543
Krytyczność 7.3 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Folder zawierający pliki konfiguracyjne dla usługi USB VMware może zostać nadpisany przez wszystkich użytkowników.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0004.html