ProduktWorkspace ONE SDK
Workspace ONE Boxer
Workspace ONE Content
Workspace ONE SDK Plugin for Apache Cordova
Workspace ONE Intelligent Hub
Workspace ONE Notebook
Workspace ONE People
Workspace ONE PIV-D
Workspace ONE Web
Workspace ONE SDK Plugin for Xamarin
Numer CVECVE-2020-3940
Krytyczność6.8 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
OpisVMware Workspace ONE i zależne aplikacje mobilne nie weryfikują poprawnie certyfikatów.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0001.html