ProduktVMware Workstation Pro
VMware Horizon View Agent
Numer CVECVE-2019-5539
Krytyczność6.3 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
OpisLuka w zabezpieczeniach polegającą na przejęciu biblioteki DLL ze względu na niewłaściwe ładowanie przez Cortado Thinprint.
Link https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0023.html