Specjaliści z firmy Elttam poinformowali o możliwości wykorzystania podatności CVE-2017-17562 serwera http GoAhead. Jest to serwer przeznaczony dla urządzeń wbudowanych (embedded). Wykorzystanie podatności umożliwia zdalne wywołanie kodu i dotyczy oprogramowania w wersji od 2.5 do 3.6.4. CERT PSE zaleca aktualizację do najnowszych wersji (od 3.6.5 w górę).