Adobe wypuściło biuletyn bezpieczeństwa dla 112 podatności, w tym 52 są krytyczne:

Lista produktów których dotyczą podatność:

  • Acrobat DC, wersja 2018.011.20040 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader DC, wersja 2018.011.20040 i wcześniejsze,
  • Acrobat 2017, wersja 2017.011.30080 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader 2017, wersja 2017.011.30080 i wcześniejsze,
  • Acrobat DC (Classic 2015), wersja 2015.006.30418 i wcześniejsze,
  • Acrobat Reader DC (Classic 2015), wersja 2015.006.30418 i wcześniejsze,
  • Adobe Connect, wersja 9.7.5 i wcześniejsze,
  • Adobe Experience Manager, wersje 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
  • Adobe Flash Player, wersja 30.0.0.113 i wcześniejsze.

Podatności krytyczne:

Vulnerability Category Vulnerability Impact Severity CVE Number
Double Free Arbitrary Code Execution Critical CVE-2018-12782
Heap Overflow Arbitrary Code Execution Critical CVE-2018-5015, CVE-2018-5028,   CVE-2018-5032, CVE-2018-5036,   CVE-2018-5038, CVE-2018-5040,   CVE-2018-5041, CVE-2018-5045,   CVE-2018-5052, CVE-2018-5058,   CVE-2018-5067, CVE-2018-12785, CVE-2018-12788, CVE-2018-12798
Use-after-free Arbitrary Code Execution Critical CVE-2018-5009, CVE-2018-5011,   CVE-2018-5065, CVE-2018-12756, CVE-2018-12770, CVE-2018-12772, CVE-2018-12773, CVE-2018-12776, CVE-2018-12783, CVE-2018-12791, CVE-2018-12792, CVE-2018-12796, CVE-2018-12797
Out-of-bounds write Arbitrary Code Execution Critical CVE-2018-5020, CVE-2018-5021,   CVE-2018-5042, CVE-2018-5059,   CVE-2018-5064, CVE-2018-5069,   CVE-2018-5070, CVE-2018-12754, CVE-2018-12755, CVE-2018-12758, CVE-2018-12760, CVE-2018-12771, CVE-2018-12787
Security Bypass Privilege Escalation Critical CVE-2018-12802
Type Confusion Arbitrary Code Execution Critical CVE-2018-5007,

Zespół CERT PSE zaleca jak najszybsze zapoznanie się informacjami oraz instalację aktualizacji.

Źródła:

https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb18-21.html
https://helpx.adobe.com/security/products/connect/apsb18-22.html
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb18-23.html
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-24.html