Krytyczna podatność platformy Spring

Krytyczna podatność platformy Spring

Badacze z firmy lgtm.com opublikowali artykuł, w którym opisują krytyczną podatność platformy Spring, używanej do tworzenia aplikacji Java wykorzystujących API REST. Podatność, oznaczona jako CVE-2017-8046 umożliwia zdalne wykonanie kodu w wyniku wysłania zapytania...
Krytyczna podatność platformy Spring

Podatność biblioteki Spring LDAP do JAVA

Biblioteka Spring LDAP służąca do obsługi zapytań LDAP w Javie jest podatna na atak, który umożliwia pod pewnymi warunkami uwierzytelnienie użytkownika na podstawie poprawnej nazwy użytkownika i dowolnego hasła. Została wydana aktualizacja zarówno samej biblioteki,...