Poprawki bezpieczeństwa do RedHat

Poprawki bezpieczeństwa do RedHat

Dostępne są poprawki bezpieczeństwa do RedHat: dwie krytyczne, związane z Firefoxem (https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3831, https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3833), jedna ważna do ghostscript (https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3834), jedna...
Poprawki bezpieczeństwa do RedHat

Red Hat łata podatność w bibliotece Ruby on Rails

Red Hat wydał aktualizację pakietów rh-ror42-rubygem-sprockets i rh-ror50-rubygem-sprockets naprawiającą podatność (CVE-2018-3760) w bibliotece Sprockets, która służy m.in. do zarządzania zależnościami JavaScript i CSS. Jest to podatność typu path traversal, dzięki...