ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach Treck Inc.

ICS-CERT informuje o podatnościach w produktach Treck Inc.

ProduktTreck TCP/IP dla:IPv4IPv6UDPDNSDHCPTCPICMPv4ARP Numer CVE CVE-2020-11896 Krytyczność10 / 10Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H OpisNiewłaściwa obsługa parametru długości w komponencie IPv4 / UDP podczas obsługi pakietu wysłanego przez...