Podatności protokołu Kerberos załatane

Podatności protokołu Kerberos załatane

Znana od wielu lat podatność protokołu Kerberos w dwóch z trzech implementacji: firm Heimdal i Microsoft została załatana. Luka, nazywana Lirą Orfeusza (Orpheus’ Lyre), dotyczyła wersji oprogramowania wydanych po 1996 roku. Podatność umożliwiała przechwycenie...