Podatności: GE S2020/S2020G Fast Switch 61850

Podatności: GE S2020/S2020G Fast Switch 61850

Produkt GE S2020/S2020G Fast Switch 61850 wersje do 07A03 Numer CVE CVE-2019-18267 Krytyczność4.6 / 10Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N Opis Osoba atakująca może wstrzyknąć dowolny skrypt JavaScript w specjalnie spreparowanym żądaniu HTTP, które może...
Podatności i aktualizacje do Schneider Electric, GE i Nortek

Podatności i aktualizacje do Schneider Electric, GE i Nortek

ICS-CERT poinformował o podatnościach i dostępnych aktualizacjach Schneider Electric, GE i Nortek. CERT PSE zaleca zapoznanie się z informacjami odnośnie podatności wymienionych poniżej produktów na stronach ICS-CERT. Schneider Electric StruxureOn Gateway Podatności:...