Cisco wydało półroczną publikację dotyczącą oprogramowania Cisco IOS i IOS XE.

Nowe aktualizacje dla Cisco IOS i Cisco IOS XE

Firma Cisco opublikowała nowe aktualizacje naprawiające podatności w oprogramowaniu Cisco IOS oraz Cisco IOS XE. Podatności: CVE-2019-1742 – luka w webowym interfejsie użytkownika w oprogramowaniu Cisco IOS XE, może umożliwić nieuwierzytelnionemu zdalnemu...
Cisco wydało półroczną publikację dotyczącą oprogramowania Cisco IOS i IOS XE.

Nowe podatności od Cisco IOS

Firma Cisco poinformowała o nowych podatnościach produktów powiązanych z Cisco IOS i IOS XE o priorytecie wysokim lub niższych. CVE-2018-0466 – umożliwia nieuwierzytelnionemu użytkownikowi ponowne uruchomienie urządzenia. Dotyczy Cisco IOS i IOS XE używającego...