ICS-CERT informuje o podatnościach w AutomationDirect

ICS-CERT informuje o podatnościach w AutomationDirect

ProduktC-More Touch Panels EA9 < 6.53 Numer CVECVE-2020-6969 Krytyczność10 / 10Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H OpisPoświadczenia oraz inne poufne informacje mogą znajdować się w niechronionych plikach....