Aktualizacja dla Adobe Illustrator CC i Adobe Experience Manager

Aktualizacja dla Adobe ColdFusion

Firma Adobe wydała aktualizacje dla Adobe ColdFusion. Podatności: CVE-2019-8072 – Security bypass – umożliwia ujawnienie zastrzeżonych informacji. CVE-2019-8073 – Command Injection – umożliwia wykonanie dowolnego kodu. CVE-2019-8074 –...
Aktualizacja dla Adobe Acrobat i Adobe Reader

Aktualizacja dla Adobe Acrobat i Adobe Reader

Firma Adobe wydała aktualizacje do Adobe Acrobat i Adobe Reader. Podatności: CVE-2019-7815 – ujawnienie informacji. Podatne produkty: Acrobat DC, wersja 2019.010.20091 i wcześniejsze, Acrobat Reader DC, wersja 2019.010.20091 i wcześniejsze, Acrobat 2017, wersja...
Aktualizacja dla Adobe Experience Manager

Aktualizacja dla Adobe Experience Manager

Firma Adobe wydała aktualizacje do Adobe Experience Manager. Podatności: CVE-2018-19724, CVE-2018-19726, CVE-2018-19727 – ujawnienie informacji. Podatne produkty: Adobe Experience Manager, wersje v6.0-v6.4. Adobe Experience Manager Forms, wersje v6.2-v6.4....
Aktualizacja dla Adobe Acrobat i Adobe Reader

Aktualizacja podatności 0-day dla Adobe Flash Player

Firma Adobe wydała nową aktualizacje dla produktu Flash Player. Naprawia ona następującą podatności: CVE-2018-15982 – (0-day) wykonanie dowolnego kodu. Luka ta została wykorzystana w ramach kampanii, która obrała na cel rosyjską placówkę opieki zdrowotnej....