ProduktServ-U 15.2.3 HF1 i wersje wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-35211
Krytyczność9.4 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisBłąd graniczny umożliwia atakującemu wysłanie spreparowanego żądania do serwera Serv-U, spowodowanie uszkodzenia pamięci i wykonanie dowolnego kodu w systemie docelowym. Luka jest aktywnie wykorzystywana.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2021-35211