ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach w produktach Schneider Electric

Producent: Schneider Electric

Produkty, których dotyczą podatności:

Triconex Tricon, model 3008

Skutki wykorzystania podatności: .

Skuteczne wykorzystanie tych luk może spowodować błędne informacje lub kontrolę Systemu  Bezpieczeństwa, skutkiem czego może być wykonanie dowolnego kodu, wyłączeniem systemu lub kompromitacja systemów bezpieczeństwa

Opis podatności:

Możliwość pisania w buforze pamięci

Podatności:

Wywołanie systemowe odczytuje bezpośrednio z adresów pamięci w obszarze programu sterującego bez jakiejkolwiek weryfikacji. Manipulowanie tymi danymi może umożliwić kopiowanie danych napastnika w dowolnym miejscu w pamięci.

Więcej informacji na US-CERT: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-107-02