ProduktSSMC/SMX/SMT seria
SRTL seria
Numer CVECVE-2022-22805
Krytyczność9,0/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisIstnieje luka w zabezpieczeniach, która może spowodować zdalne wykonanie kodu w przypadku ponownego złożenia niewłaściwie obsługiwanego pakietu TLS.
  
Numer CVECVE-2022-22806
Krytyczność9,0/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisIstnieje luka w zabezpieczeniach, która może spowodować nieuwierzytelnione połączenie z zasilaczem UPS po wysłaniu nieprawidłowego połączenia.
  
Numer CVECVE-2022-0715
Krytyczność8,9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:H/A:H
OpisIstnieje luka w zabezpieczeniach, która może spowodować, że osoba atakująca może dowolnie zmienić zachowanie zasilacza UPS w przypadku wycieku klucza i użycia go do przesłania złośliwego oprogramowania układowego.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2022-067-02&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2022-067-02_APC-Smart-UPS_Security_Notification.pdf