ProduktM340 CPUs
BMX P34x <   wersja 3.20
M340 Communication Ethernet modules
BMX NOE 0100 (H) < wersja 3.3
BMX NOE 0110 (H) < wersja  6.5
BMX NOC 0401 wersja 2.10
Premium processors with integrated Ethernet COPRO
TSXP574634, TSXP575634, TSXP576634 wersja < 6.1
Premium communication modules
TSXETY4103 wersja < 6.2
TSXETY5103 wersja < 6.4
Quantum processors with integrated Ethernet COPRO
140CPU65xxxxx wersja< 6.1
Quantum communication modules
140NOE771x1 wersja < 7.1
140NOC78x00 wersja < 1.74
140NOC77101 wersja < 1.08
Numer CVECVE-2020-7533
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisIstnieje luka w zabezpieczeniach zarządzania poświadczeniami, która może spowodować wykonanie poleceń na serwerze WWW bez uwierzytelniania podczas wysyłania specjalnie spreparowanych żądań HTTP.
linkhttps://www.se.com/ww/en/download/document/SEVD-2020-287-01/