Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 listopada PSE przystąpiło do organizacji European Energy Information Sharing and Analysis Center, dzięki której m.in. CERT PSE uzyska możliwość dzielenia się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i wspomagania w reagowaniu na cyberzagrożenia. Członkostwo w tej organizacji znacząco podniesie poziom cyberbezpieczeństwa PSE S.A. oraz całego sektora energetycznego w Polsce.

Misją EE-ISAC jest poprawa cyberbezpieczeństwa i odporności europejskiej infrastruktury energetycznej poprzez wymianę zaufanych informacji i analiz na temat zidentyfikowanych zagrożeń, podatności i incydentów bezpieczeństwa. Aktywna wymiana tych informacji umożliwia członkom EE-ISAC podejmowanie skutecznych działań związanych z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w organizacjach będących elementem infrastruktury krytycznej.