ProduktProofpoint Enterprise Protection: przed 8.13.22 poprawką 4543, 8.18.4 poprawką 4544, 8.18.6 poprawką 4545, 8.19.0 poprawką 4546
Numer CVECVE-2022-46332
Krytyczność9.6/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu niewystarczającego oczyszczenia danych dostarczonych przez użytkownika w ramach funkcji inteligentnego wyszukiwania administratora podczas obsługi „Nazw załączników”. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowaną wiadomość e-mail z ładunkiem XSS i wykonać dowolny kod HTML i kod skryptu w przeglądarce administratora w kontekście podatnej witryny internetowej.
  
Numer CVECVE-2022-46333
Krytyczność7.2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach istnieje z powodu niezabezpieczonego użycia funkcji Perl eval() w administracyjnym interfejsie użytkownika. Zdalny uwierzytelniony administrator może wykonywać dowolne polecenia systemu operacyjnego w systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.proofpoint.com/us/security/security-advisories/pfpt-sa-2022-0002 https://www.proofpoint.com/us/security/security-advisories/pfpt-sa-2022-0003
ProduktProofpoint Enterprise Protection: przed 8.13.22 poprawką 4548, 8.18.6 poprawką 4549, 8.19.0 poprawką 4550
Numer CVECVE-2022-46334
Krytyczność6.7/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje, ponieważ aplikacja nie nakłada prawidłowo ograniczeń bezpieczeństwa. Lokalny użytkownik pps może uzyskać uprawnienia roota w systemie.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.proofpoint.com/us/security/security-advisories/pfpt-sa-2022-0004