ProduktHarbor: 1.10.0, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4, 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9, 1.10.10, 1.10.11, 1.10.12
CVECVE-2022-37434
Krytyczność8.1 /10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie może przekazać specjalnie spreparowany plik do aplikacji, wywołać przepełnienie bufora i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://github.com/goharbor/harbor/releases/tag/v1.10.13