W zeszłym miesiącu zespół odpowiadający za jądro Linuksa ogłosił poprawkę, która pozwala na używanie adresów z zakresu 0.0.0.0/8.

Używanie 0.0.0.0/8 było zabronione od początku powstania internetu, z dwóch powodów:

  1. Problem ze zgodnością w systemie BSD 4.2 w 1984 r., który został naprawiony w BSD 4.3 w 1986 r.
  2. Adresy w formie 0.x.y.z były początkowo zarezerwowane wyłącznie dla adresu źródłowego w datagramie ICMP, wskazującego numer węzła x.y.z w sieci IPv4. Datagramy były wysyłane przez węzły, które znają swój adres w sieci lokalnej, ale nie znają prefiksu sieciowego.

Zastosowanie 0.x.y.z zostało później zniesione w RFC1122, ponieważ oryginalny mechanizm oparty na ICMP do uzyskiwania prefiksu sieciowego był niepraktyczny w wielu sieciach, takich jak Ethernet.

Nowoczesne sieci używają odwrotnego ARP, BOOTP  lub DHCP  do znalezienia pełnego, 32-bitowego adresu i maski sieci CIDR (i innych parametrów, takich jak bramy domyślne).

Wciąż istnieje zapotrzebowanie na adresy IPv4, ponieważ większość węzłów klienta nie ma jeszcze adresów IPv6. Adresy IPv4 kosztują teraz od 15 do 20 dolarów za sztukę (razy rozmiar Twojej sieci), a ich cena rośnie.

Więcej informacji: https://hub.packtpub.com/linux-kernel-announces-a-patch-to-allow-0-0-0-0-8-as-a-valid-address-range/