Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń, naprawiającą lukę w bibliotece Shims (hcsshim) Windows Host Compute Service Shim (CVE-2018-8115), która umożliwia atakującemu zdalne wykonanie kodu w zagrożonych systemach.

Microsoft zaklasyfikował CVE-2018-8115 jako krytyczną podatność. Poprawiony plik hcsshim można pobrać tutaj: Windows Host Compute Service Shim Remote Code Execution Vulnerability.

Pełna aktualizacja będzie prawdopodobnie wydana w ramach majowego Patch Tuesday Microsoftu.