ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach w produktach WECON

Producent: WECON Technology

Produkty, których dotyczą podatności:

  • WECON LeviStudioU wersja 1.10 part of Wecon LeviStudioU 1.8.29 i wcześniejsze
  • PI Studio HMI Project Programmer Build: listopad 11, 2017 i wcześniejsze

Podatności:

Przepełnienie bufora pamięci.

Skutki wykorzystania podatności: .

Skuteczne wykorzystanie podatności może umożliwić zdalne wykonanie kodu.

Podatności:

CVE-2018-7527-Przepełnienie bufora pamięci może umożliwić uruchomienie spreparowanego pliku.

Zalecenia:

Więcej informacji na stronach ICS CERT

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-116-02