ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach w produktach Delta Electronics

Producent: Delta Electronics

Produkty, których dotyczą podatności:

Delta Industrial Automation TPEditor, wersja 1.89 . lub wcześniejsze

Podatności:

Przepełnienie bufora pamięci.

Skutki wykorzystania podatności: .

Skuteczne wykorzystanie podatności może doprowadzić do wyłączeniu aplikacji, przepełnienie bufora może umożliwić wykonanie niedozwolonego kodu.

Podatności:

CVE-2018-8871 – Problemy z plikami .ppm które mogą wprowadzać wartości większe niż jest to dozwolone.

Więcej informacji na stronach ICS CERT

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-137-04