Producent: AVEVA, WECON, Johnson Controls, Davolink

Opis Podatności:

AVEVA:

 • CVE-2015-8277 – przepełnienie bufora w Imgrd i  Flexera FlexNet Publisher, pozwalało atakującemu na wykonanie dowolnego kodu poprzez specjalnie przygotowany pakiet, co skutkowało zdalnym wykonaniem kodu z uprawnieniami administratora.
 • CVE-2015-9251 – użycie podatnej biblioteki jQuery 3.0.0 lub wersji wcześniejszej, pozwalało atakującemu na przeprowadzenie ataku XSS.

WECON:

 • CVE-2018-10602CVE-2018-10606 – wiele błędów przepełnienia bufora, które mogą być wykorzystane gdy aplikacja przetwarza specjalnie przygotowane pliki projektu.

Johnson Controls:

 • CVE-2018-10624 – błąd spowodowany nieprawidłową obsługą błędów w komunikacji HTTP z serwerem, co pozwalało atakującemu na otrzymanie informacji technicznych.

Davolink:

 • CVE-2018-10618 – podatne urządzenie generuje słaby skrót hasła, który jest łatwy do złamania, co pozwala atakującemu na zdalne przechwycenie hasła do urządzenia.

Produkty, których dotyczą podatności:

AVEVA:

 • Wonderware License Server v4.0.13100 i wcześniejsze
 • InTouch Access Anywhere 2017 Update 2 i wcześniejsze
 • Wonderware Information Server 4.0 SP1 i wcześniejsze
 • Historian Client 2014 R4 SP2 P02 i wcześniejsze

WECON:

 • LeviStudioU, Versions 1.8.29 i 1.8.44

Johnson Controls:

 • Metasys System, Versions 8.0 i wcześniejsze
 • BCPro (BCM) wszystkie wersje przed 3.0.2

Davolink:

 • DVW-3200N wszystkie wersje do 1.00.06

Więcej informacji:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-05
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-04
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-03
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-02
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-212-01