ICS-CERT poinformował o nowych podatnościach:

Producent: Omron

Produkty: CX-Supervisor

Skutki wykorzystania podatności: zdalne wykonanie kodu

Opis podatności: błędy przetwarzania plików i pakietów mogą powodować wystąpienie podatności

Podatności:

Lista produktów których dotyczy podatność:

CX-Supervisor 3.30 i wersje wcześniejsze

Aktualizacje i dodatkowe informacje dostępne są na stronach:

https://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1707

Informacja ICS-CERT: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-072-01